Serveringstillstånd - Ansökan

LÄS MER

Här hittar du blanketten vid ansökan om serveringstillstånd. Följ anvisningarna vid ansökan.
Här hittar du även blanketten för Finansieringsplan vid inköp / arrende / hyra av restaurangrörelse.

 

Serveringstillstånd

Servering av alkoholdrycker ska ske med återhållsamhet och får inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Enligt alkohollagen måste du ha tillstånd för försäljning av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker. Innan beslut om serveringstillstånd fattas, ska godkänt kunskapsprov ha genomförts. Tid för detta bokas hos alkoholhandläggaren.

 

Finansieringsplan

Du som söker serveringstillstånd ska styrka den finansiering som redovisats i finansieringsplanen. Detta innebär att du måste kunna visa varifrån kapitalet ursprungligen kommer, att du har haft tillgång till pengarna samt att köpeskillingen har överförts till bankkonto. Uppgiven finansiering och transaktioner ska styrkas med underlag såsom kontoutdrag, lånehandlingar och avtal. Dessa ska lämnas in till tillståndsenheten som bilagor. Normalt sett godtas inte kontanter som förvarats i hemmet eller liknande.

 

Ansökningar skickar du till:

Ljusdals Kommun
Arbetsmarknads- och social­förvaltningen
Alkoholhandläggningen
827 80 LJUSDAL

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten