Parkeringstillstånd för näringsidkare

LÄS MER

Pris
Tillståndet kostar 475 kr exkl moms och gäller i tolv månader. Avgiften faktureras.

Villkor

 • Tillståndet är till för fordon som behövs vid tillfälliga arbeten där fordonet i huvudsak inte används för förarens förflyttning. Tillståndet gäller för den verksamhet och den bil som angivits i ansökan.
 • Tillståndet gäller i Ljusdals kommun på gatumark.
 • Tillståndet gäller för parkering upp till 4 timmar.
 • på gator/områden med skyltade parkeringsförbud
 • på parkeringsplats
 • Tillståndet gäller för parkering upp till 1 timme.
 • på torgyta
 • Tillståndet gäller alla dagar klockan 7-18. Vid behov kan tillstånd beviljas för hela dygnet.
 • Det måste vara tillåtet att köra på gatan för att tillståndet skall gälla.

Tillståndet placeras i nedre högra hörnet på bilens vindruta väl synligt och läsbart utifrån.
 

Undantag

Tillståndet gäller inte:

 • där det är stoppförbud eller där det inte är tillåtet att parkera enligt trafikförordningen.
 • på platser för ett särskilt ändamål parkeringsplats vändplats, lastplats med mera.
 • på reserverade parkeringsplatser, till exempel för rörelsehindrade, bussar eller för husbilar.
 • på parkeringsplatser på tomtmark, till exempel hos Ljusdals Hem eller vid sjukhuset.

OBS! Det är inte tillåtet att parkera på trottoar eller gång- och cykelväg då det strider mot trafikförordningen.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa