Parkeringstillstånd för näringsidkare

LÄS MER

Pris
Tillståndet kostar 475 kr exkl moms och gäller i tolv månader. Avgiften faktureras.

Villkor

  • Tillståndet är till för fordon som behövs vid tillfälliga arbeten där fordonet i huvudsak inte används för förarens förflyttning. Tillståndet gäller för den verksamhet och den bil som angivits i ansökan.
  • Tillståndet gäller i Ljusdals kommun på gatumark.
  • Tillståndet gäller för parkering upp till 4 timmar på gator/områden med skyltade parkeringsförbud samt på parkeringsplats.
  • Tillståndet gäller för parkering upp till 1 timme på torgyta.
  • Tillståndet gäller oftast vardagar mellan klockan  7-18. Vid enstaka tillfällen kan tillstånd beviljas för hela dygnet.
  • Det måste vara tillåtet att köra på gatan för att tillståndet skall gälla.

Tillståndet placeras i nedre högra hörnet på bilens vindruta väl synligt och läsbart utifrån.
 

Undantag

Tillståndet gäller inte:

  • där det är stoppförbud eller där det inte är tillåtet att parkera enligt trafikförordningen.
  • på platser för ett särskilt ändamål parkeringsplats vändplats, lastplats med mera.
  • på reserverade parkeringsplatser, till exempel för rörelsehindrade, bussar eller för husbilar.
  • på parkeringsplatser på tomtmark, till exempel hos Ljusdals Hem eller vid sjukhuset.

OBS! Det är inte tillåtet att parkera på trottoar eller gång- och cykelväg då det strider mot trafikförordningen.

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa