Misstänkt matförgiftning

LÄS MER

Genom att informera oss om du misstänker att du drabbats av matförgiftning så hjälper du till att förhindra att andra blir sjuka. Ju snabbare du anmäler desto fortare kan vi komma igång med att utreda orsakerna. Det är den som säljer och serverar mat som ansvarar för att maten är säker att äta. Samhällsservicenämnden kontrollerar att livsmedelsföretagaren tar sitt ansvar.

Du kan välja att inte lämna kontaktuppgifter, men då kan vi inte återkomma till dig om vi har behov av ytterligare information. Chansen att vi ska kunna utreda anmälan minskar då.

Alla inkomna uppgifter, även dina kontaktuppgifter, registreras i ett datasystem och blir en allmän handling. Detta innebär att uppgifterna är offentliga och alla har rätt att ta del av dem.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa