Kulturstipendium - Ansökan

LÄS MER

Ansök om Ljusdals kommuns kulturstipendium

 

Syfte

Ljusdals kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom samhällslivets alla områden.

Vem kan söka?

Stipendiet utdelas till personer, organisationer eller sammanslutningar. Stipendiet kan tilldelas efter egen ansökan eller efter förslag inom kommunstyrelsen eller från andra. Ansökningar ska vara väl motiverade.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdagen för kulturstipendiet är 31 mars.

Hur stort är stipendiet?

Den totala stipendiesumman är 25 000 kronor.

Kommunstyrelsen äger rätt att uppdela summan på en eller flera mottagare eller reservera medlen till nästa års stipendiesumma.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa