Utförd enskild avloppsanläggning: Markbäddar och infilitrationsanläggningar - Intyg

LÄS MER

Dokumentet ska visa att anläggningen utförts enligt tillståndet. Du som fastighetsägare har sedan ansvaret och måste därför skaffa dig kunskap att sköta anläggningen på ett sådant sätt att den inte innebär risk för människors hälsa eller miljö.