Anslutningsersättning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anslutningsresa

Gymnasieelev som har mer än fyra kilometer till närmaste hållplats har utöver busskort rätt till ersättning för anslutningsresa med 250 kronor per månad. Vid mer än åtta kilometer till hållplatsen är ersättningen 500 kronor per månad. Val av annan hållplats än den närmaste godkänns om man kan visa att tidsvinsten överstiger 60 minuter per dag. Elev bosatt i Ljusdals kommun är berättigad till inackorderingsbidrag med 1/30 av basbeloppet per månad om man bor på annan ort än hemadress.  (Ansöks via denna länk).   Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning. Anslutningsbidraget utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.. Utbetalning sker två gånger per år, i oktober och mars. Ansökan görs senast 1 oktober. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa