Anslutningsersättning - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anslutningsresa

Gymnasieelev som har mer än fyra kilometer till närmaste hållplats har utöver busskort rätt till ersättning för anslutningsresa med 350 kronor per månad. Vid mer än åtta kilometer till hållplatsen är ersättningen 640 kronor per månad. Val av annan hållplats än den närmaste godkänns om man kan visa att tidsvinsten överstiger 60 minuter per dag.

Anslutningsbidraget utbetalas för nio månader per läsår, fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen.

 

Anslutningsersättning utbetalas via Nordea.  Vill du ha ersättningen insatt på din bank anmäl ditt bankkonto till Nordeas kontoregister på Nordeas hemsida. Ange arbetsgivarnummer 648960. Om man inte har Bank-ID så finns en blankett på Nordeas hemsida att skriva ut och skicka in till Nordea.

Länk till Nordeas kontoregister: https://salaryservice.nordea.se/kvw/static/welcome

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa