Tilläggsbelopp - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Utbildning & förskola - Ansökan om tilläggsbelopp för fristående verksamheter

En fristående verksamhet kan söka ekonomiskt bistånd från kommunen, så kallat tilläggsbelopp, för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd (Skollagen 8 kap 23§, 9 kap 21§, 10 kap 39§, 14 kap 17§, 16 kap 54§). Tilläggsbeloppet skall vara omedelbart kopplat till en enskild elev vars behov inte kan tillgodoses med extra anpassningar eller särskilt stöd.

 

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa