Sotningsfrister - Informationsdokument

LÄS MER

Hur ofta ska det sotas?

Sotningen ska göras med bestämda tidsintervall (sotningsfrist), vilka beslutas av Ljusdals brandkårs direktion. Sotningsfristen varierar beroende på vad du har för sotningsobjekt och hur ofta du eldar. Om du har särskilda skäl, kan du ansöka om undantag från de ordinarie sotningsfristerna. 

Frågor om e-tjänsten

Räddningstjänsten Ljusdal
raddningstjansten@ljusdal.se
0651-180 23