Hemtjänst - Val av utförare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna blankett använder du för att välja utförare för dina hemtjänstinsatser.

I Ljusdals kommun tillämpas lagen om valfrihet, LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad hemtjänst kan välja den utförare som ska hjälpa dig i hemmet. Du kan välja olika utförare för omvårdnad och service, dock ej dela upp insatserna inom omvårdnad respektive service på fler utförare.

Syftet med LOV är att öka inflytande och valfrihet för dig i Ljusdals kommun. Här kan du läsa mer om hemtjänstutförarna i Ljusdals kommun.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa