Ekonomiskt bistånd - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Försörjningsstöd är en hjälp som är individuellt behovsprövad. Det är i första hand en tillfällig hjälpinsats och inte en försörjningsmetod. Den som inte kan tillgodose sina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd upp till skälig levnadsnivå.

Ta kontakt med enheten för försörjningsstöd om du behöver ekonomisk hjälp och vill göra en ansökan. Läs mer om Ekonomisk hjälp, försörjningsstöd här.

 

Ansökan via e-tjänst
Du loggar in och signerar din ansökan med e-legitimation, till exempel Mobilt BankID. Är ni två som ansöker så ska ni båda signera ansökan med e-legitimation.

Du kan när som helst spara din ansökan och slutföra den vid ett senare tillfälle. Klicka i så fall på spara.

Om du har sekretesskydd i folkbokföringen eller har behov av sekretesskydd ska du inte använda e-tjänsten.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa