Fristående verksamhet - Ansökan fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten kan du ansöka om godkännande för att starta fristående verksamhet, ta över en befintlig verksamhet eller sammanslagning av verksamheter.  
Ansökan ska göras sex (6) månader innan beräknad start. Utbildningsförvaltningen påbörjar utredningen när ansökan är komplett och avgiften är betald. 

Avgift för ansökan om godkännande för att starta ny fristående verksamhet är 25.000 kr.
För utökning av verksamheten hos en tidigare godkänd huvudman fastställs avgiften till 15.000 kronor.
För godkännande av pedagogisk omsorg fastställs avgiften till 10.000 kronor. 

Under Underlag inför ansökan finns regelverket för ansökan samt sammanställning av de frågor som ansökan innehåller så att du kan förbereda dig innan du startar e-tjänsten.  Där finns även mallar för likviditets- och resultatbudget som ska bifogas ansökan. 
Du kan spara påbörjad ansökan för att komplettera med handlingar innan ärendet till sist signeras och skickas in via e-tjänsten. 

Frågor om e-tjänsten

Anna Wikstrand
anna.wikstrand@ljusdal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa