Lovskola - anmälan

LÄS MER

Lovskola är en möjlighet för eleven att ta igen moment som eleven missat under ordinarie undervisning och som påverkar elevens måluppfyllelse.

Lovskolan är inte en möjlighet att i sista sekund åtgärda långvariga kunskapsluckor då det är väldigt svårt att uppnå.

Du som elev ska prata med din vårdnadshavare, ämneslärare eller mentor. Tillsammans bestämmer ni om du ska gå i lovskola.

 

Frågor om e-tjänsten

David Sundberg
david.sundberg@ljusdal.se
065118164

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fylls i efter samtal med elevens mentor eller ämneslärare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa