Idrottsstipendium

LÄS MER

Känner du någon mellan 13 och 20 år som är verksam i någon av kommunens föreningar och framgångsrik inom idrott? Eller vet du en ungdomsidrottsledare i någon förening som gör bra insatser? Välkommen att nominera den du tycker förtjänar ett idrottsstipendium!

Ljusdals kommuns två idrottsstipendier, ett ungdomsidrottsstipendium och ett ungdomsidrottsledarstipendium, delas ut årligen för att stödja och uppmuntra förtjänstfulla idrottsliga insatser inom idrotts­rörelsens alla områden.

  • Ungdomsidrottsstipendiet är på 10 000 kronor och tilldelas till en ungdom mellan 13 och 20 år som varit verksam och framgångsrik i någon av kommunens föreningar under året.
  • Ungdomsidrottsledarstipendiet är också på 10 000 kronor och delas ut till en ungdomsledare i kommunen som under längre tid eller under året verkat för sin förening och idrott på ett förtjänstfullt sätt.

Nomineringar ska skickas in senast 15 januari och avse föregående års bedrifter.