Lokalbidrag och anläggningsstöd

LÄS MER

Bidraget avser att stödja förening, som äger eller svarar för drift av anläggning, som används till idrotts-, frilufts- eller annan fritidsverksamhet eller förening, som hyr inomhusanläggning/lokal, som används för ungdomsverksamhet eller som klubblokal/kansli. Anläggningen skall vara belägen inom Ljusdals kommun. I anläggningen skall en regelbunden verksamhet bedrivas. För att få bidrag till kanslilokal krävs att föreningen har anställd administrativ personal (minst 50%). 

Kommunstyrelsen bidrar till anläggningsdriften med s k prislappssystem. Aktuella belopp fastställs av nämnden.

Bidrag till hyra av kanslilokaler lämnas med max 10.000 kr per år.

Ansökan ska skickas senast den 30 april.