Inventariebidrag - Förening

LÄS MER

Bidraget avser att stödja föreningen, som planerar att köpa in nödvändiga inventarier till föreningsägda eller långtidsförhyrda lokaler eller anläggningar, vars inköpskostnad inte överstiger särskild beloppsgräns.

Förhandsbesked måste inhämtas från fritidsenheten innan köp får ske. Detta kan sökas löpande under året och gäller i ett år från beslutsdatum. Om inköpet ej sker inom ett år från beslutsdatumet eller om köp sker innan förhandsbesked inhämtas, faller rätten till inventariebidrag.

Principen är, att bidrag till personlig utrustning och ”förbrukningsmateriel” inte beviljas, utan inventarierna skall bli föreningens egendom och användas av föreningen. Personlig utrustning är t ex idrottskläder, skor och skridskor. Förbrukningsmateriel är bollar, klubbor, rackets, slagträn mm. Godkända inventarier är t ex hästsadel, målvaktsutrustning i ishockey mm, dvs sådan utrustning som bedöms som gemensam, dock inte fordon, djur (motsv.).

Bidrag kan erhållas med upp till 50% av kostnaderna, dock högst ges bidrag med 7.500 kr/år och förening/föreningssektion och utbetalas efter uppvisande av faktura och kontotransaktion/kvitto.

 

Ansökan om förhandsbesked sker löpande under året.