Bidrag till fritidsfiske - Ansökan

LÄS MER

Bidraget avser att stödja fiskevårdsområdesföreningar för att stimulera och underlätta för friluftsliv och sportfiske. Bidraget söks årligen, efter uppgifter från föregående verksamhetsår, av fiskevårdsområdesföreningarna som är verksamma inom Ljusdals kommun.

Fördelningen av bidraget utgår från:

  • Grundbidrag 4.500 kronor (indexregleras med KPI okt 2016)
  • Bidrag till minkfångst 150:-/mink (50% av 300:-/mink)
  • Bidrag till fiskeinplanteringar (fördelas procentuellt till respektive fiskevårdsområde)

Förutsättningen för att få bidrag enligt ovanstående är att sökande fiskevårdsområdesförening i samband med inlämnandet av ansökan till kommunen bifogar årsberättelse, ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse för föregående verksamhetsår. 

Ansökan ska skickas in senast 31 augusti.