Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan om ledighet för aktivitet i Kulturskolan, ca 20 min/vecka eller 5 timmar/termin.

Elev som beviljas ledighet förutsätts i möjligaste mån inhämta nödvändiga kunskaper som eleven går miste om under sin ledighet. Samråd skall ske mellan vårdnadshavare, elev och mentor

Skollagen 7 kap § 18
En elev i en skolform som avses i § 17 får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa