Uppställning av flyttbart förråd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan om uppställning av flyttbart förråd explosiv vara.

Den här e-tjänsten ska användas av tillståndshavare som har tillstånd för hanteringen, och som ska ställa upp flyttbara förråd i mer än fem dagar om förvaringen ska ske i Ljusdals kommun.

Utdrag ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om förvaring av explosiva varor (MSBFS 2016:3 9 kap 39 §)
Om tillfällig förvaring kommer att ske på samma plats i mer än fem dagar ska den som har tillstånd till hanteringen anmäla det till den kommun där den tillfälliga förvaringen sker.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa