Explosiv vara - Godkännande av föreståndare/person med betydande inflytande/deltagare

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare via den här e-tjänsten.

Se 9 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Mer information finns på kommunalförbundet Hälsinglands webbplats.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fastighetsbeteckning
  • Diarienummer för befintligt tillstånd
  • Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet
  • Dokument (delegation) där föreståndares ansvar och befogenheter framgår

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa