Information om övertagande av miljöfarlig verksamhet

LÄS MER

Om du övertar en befintlig miljöfarlig verksamhet behöver du anmäla det till tillsynsmyndigheten. Om ändringen är anmälningspliktig enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251) använd i stället e-tjänsten/blanketten Miljöfarlig verksamhet - Anmälan/ändring.