Oljeavskiljare - anmälan av ny, befintlig, ändring, ny ägare

LÄS MER

Här kan du anmäla om du ska installera en ny oljeavskiljare. Tänk på att göra det i god tid innan installation då Bygg och Miljö kan besluta om krav som påverkar vilken oljeavskiljare du behöver köpa. Du behöver ha fullständiga dimensioneringsberäkningar och kompletta VA-ritningar att bifoga i tjänsten. Utan dessa kan vi inte handlägga anmälan.

Du kan även använda e-tjänsten för att underrätta oss om en befintlig oljeavskiljare, ändring av oljeavskiljare eller ny ägare . 

Avgifter

Avgift för handläggning av anmälan/ansökan tas enligt taxa beslutad av Kommunfullmäktige. En komplett anmälan kräver generellt en kortare handläggningstid. Du får betala handläggningsavgiften även om du tar tillbaka anmälan eller om vi beslutar att avslå anmälan. Faktura skickas när handläggningen avslutats.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa