Underrättelse om förorening i mark, vatten, sediment eller byggnad

LÄS MER

(Enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken)

Skyldighet att genast underrätta om förorening eller risk för miljöskada med mera

  • Den som äger/brukar en fastighet och upptäcker en förorening ska genast underrätta tillsynsmyndigheten (bygg och miljö).
  • Om det finns en överhängande fara att en verksamhet/åtgärd medför en allvarlig miljöskada ska verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten och ange vilka åtgärder som har gjort/kommer att göras för att avvärja faran.
  • Har en allvarlig miljöskada uppstått ska verksamhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten och ange vilka åtgärder som har gjorts eller planeras för att avhjälpa skadan.

Kontaktuppgifter

Adress:
Bygg och miljö
Ljusdals kommun
82793 Ljusdal

Telefon:
0651-180 00

e-post:
miljo@ljusdal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa