Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden och ändringar i verksamheten

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.

Använd denna e-tjänst eller blankett  vid anmälan om ändrade ägarförhållanden och ändringar i verksamheten.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa