Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden och ändringar i verksamheten

LÄS MER

Om verksamheten förändras till sin omfattning eller i något annat hänseende av betydelse för tillsynen ska detta anmälas, liksom betydande förändringar av ägarförhållandena.

Använd denna blankett vid anmälan om ändrade ägarförhållanden och ändringar i verksamheten.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten