Muddermassor - Anmälan om att deponera

LÄS MER

Anmälan om att deponera muddermassor. Verksamhetskod 90.281 anmälansplikt C enligt 29 kap 14§ Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anmälan ska lämnas i god tid (6 veckor före beräknad arbetsstart). Blankett som inte är fullständigt ifylld eller saknar bilagor kommer att sändas tillbaka till sökanden och innebär således förlängda handläggningstider.

En avgift tas ut för handläggning av ärendet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Frågor om e-tjänsten

Bygg och Miljö
miljo@ljusdal.se
0651-180 00

Följande behövs för e-tjänsten