Resursfördelning för extraordinära stödåtgärder

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Extraordinära stödåtgärder är väsentligt avvikande åtgärder till enskilt barn eller enskild elev som går utöver det förskolan eller skolan ska göra inom grundbeloppet, det vill säga insatser utöver det särskilda stödet..

Resursfördelning för extraordinära stödåtgärder syftar till likvärdig fördelning av budget inom utbildningsförvaltningens verksamheter med hänsyn till enskilda barn och elevers behov av extraordinära stödåtgärder. 

Förvaltningschef beslutar om tilldelning efter att ansökan granskats. Budgetmedel fördelas till enheten som en intäkt per månad. Retroaktiv utbetalning kan ske under innevarande termin.  

Frågor om e-tjänsten

Linda Röjd
linda.rojd@ljusdal.se
0651-186 01

Följande behövs för e-tjänsten

  • Inloggning i e-tjänstportalen för medarbetare i Ljusdals kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa