Serveringstillstånd - Anmälan om upphörande av serveringstillstånd

LÄS MER

Använd denna blankett vid anmälan om upphörande av serveringstillstånd.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten