Serveringstillstånd - Anmälan om serveringsansvariga personer

LÄS MER

Tillståndshavaren eller utsedd serveringsansvarig person ska ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på serveringsstället under hela serveringstiden.

Här kan du som tillståndsinnehavare hämta en blankett för att anmäla den eller de personer som har utsetts att ansvara för serveringen av alkoholdrycker.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten