Klagomål och synpunkter - Förskola och skola

LÄS MER

Har du klagomål på förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen? Om vår verksamhet inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något, kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla våra verksamheter!