Skolskjuts - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass, grundskola eller gymnasiet och är folkbokförd i Ljusdals kommun

Läs mer om skolskjuts på ljusdal.se/skolskjuts

OBS! Inför läsåret 2024-2025  måste samtliga elever som önskar skolskjuts göra en ansökan. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-4 veckor, beroende på ärendetyp.

I den här e-tjänsten kan vårdnadshavare till elev i grund och anpassad grundskola ansöka om:

  • Skolskjuts, på grund av avstånd mellan bostad och skola
  • Skolskjuts vid växelvis boende
  • Skolskjuts på grund av särskilda skäl
  • Skolskjuts för elev i friskola

I den här e-tjänsten kan vårdnadshavare till elev i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola ansöka om:

  • Busskort

Läs fullständiga regler för skolskjuts inom grundskolan här.

Läs fullständiga regler för busskort inom gymnasieskolan här. (Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning.)

Läs om förutsättningar för anpassad gymnasieskola här

Läs broschyren "att åka skolskjuts"

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa