Skolskjuts - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som vårdnadshavare ansöka om skolskjuts till ditt barn som går i förskoleklass, grundskola eller gymnasiet och är folkbokförd i Ljusdals kommun

Läs mer om skolskjuts på ljusdal.se/skolskjuts

OBS! Inför läsåret 2023-2024  måste samtliga elever som önskar skolskjuts göra en ansökan. Endast elever som uppfyller kriterierna kan få skolskjuts.

Vid ansökan under pågående läsår är handläggningstiden 1-4 veckor, beroende på ärendetyp.

I den här e-tjänsten kan vårdnadshavare till elev i grund och särskola ansöka om:

  • Skolskjuts, på grund av avstånd mellan bostad och skola
  • Skolskjuts vid växelvis boende
  • Skolskjuts på grund av särskilda skäl
  • Skolskjuts för elev i friskola

I den här e-tjänsten kan vårdnadshavare till elev i gymnasieskola och gymnasiesär ansöka om:

  • Busskort

Läs fullständiga regler för skolskjuts inom grundskolan här.

Läs fullständiga regler för busskort inom gymnasieskolan här. (Elev som får inackorderingsbidrag är inte berättigad till busskort eller annan reseersättning.)

Läs om förutsättningar för gymnasiesär här

Läs broschyren "att åka skolskjuts"

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa