Samtycke för publicering och lagring av personuppgifter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I enlighet med dataskyddsförordningen GDPR har Ljusdals kommun tagit fram en e-tjänst och en samtyckesblankett som ska användas när Ljusdals kommun ämnar publicera bilder, namn eller andra personuppgifter på medarbetare eller externt inbjudna, ex. författare och föreläsare, i våra informationskanaler.

I enlighet med EU-domen Schrems II får inga personuppgifter på brukare, elever, kunder med flera publiceras i sociala medier, exempelvis Facebook.

Läs mer om dataskyddsförordningen - GDPR på ljusdal.se

Information från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa