Bygdemedel för vindkraft - Återrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts. Återrapporten efterfrågas av vindkraftsbolaget som betalar ut bygdemedlen, av kommunstyrelsen/fondstyrelsen som beslutar och av byalagen som föreslår fördelningen av medlen.

Vi påminner om villkoren nedan som intygades vid ansökan i e-tjänsten 2020 (äldre ansökningar kan ha andra villkor och rapporten bedöms då enligt dem).

Intygande

Genom att underteckna detta dokument:

  • Intygar jag/vi att de uppgifter som lämnats i ansökan är sanningsenliga.
  • Lämnar jag/vi samtycke till automatiserad behandling av inlämnade uppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Förbinder jag mig/vi oss att slutredovisa genomförd investering/genomfört projekt till kommunen inom föreskriven tidsram.
  • Förbinder jag mig/vi oss att återbetala medel som använts i strid mot beviljat ändamål.
  • Förbinder jag mig/vi oss att sätta upp skylt eller anslag med information om att projektet delfinansierats med bygdemedel.

Rapporteringen ingår i underlaget vid bedömning av kommande ansökningar från samma sökande. Vid större avvikelser mot ansökan och beslut kan utbetalda medel komma att återkrävas.

Om du har problem med hur rapporten skall fyllas i, kontakta handläggaren Roland Hamlin på kommunstyrelseförvaltningen, tel 0651-18086 eller roland.hamlin@ljusdal.se.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa