Bygdemedel för vindkraft - Återrapport

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Den som beviljats bidrag från bygdemedel för vindkraft skall återrapportera till Ljusdals kommun hur pengarna använts. Återrapporten efterfrågas av vindkraftsbolaget som betalar ut bygdemedlen, av kommunstyrelsen/fondstyrelsen som beslutar och av byalagen som föreslår fördelningen av medlen.

Utgå från den ansökan ni skickade in. I Självserviceformuläret svarar du med text på följande frågor, som du kan förbereda innan du loggar in:

  • Vad har ni gjort i projektet?
  • Hur har pengarna använts? Vilka kostnader har ni haft?
  • Vilka har nytta av projektet? Hur många berörs?
  • Hur många timmars ideellt arbete beräknar ni har lagts ner i projektet?

Till redovisningen kan du bifoga bilagor, t ex bilder på investeringen eller fakturor. Kostnader över 5.000 kronor skall styrkas med faktura eller annan specifikation.

Rapporten skall signeras med bank-ID av behörig företrädare för stödmottagaren. Om du som skriver rapporten inte själv är firmatecknaren behöver du ha dennes personnummer och e-post/mobilnummer tillgängligt. Om det gäller en förening eller ett företag behöver du även veta organisationsnumret.

Rapporten skall göras senast 15 februari året efter att bidraget beviljades. Om projektet inte är slutfört då, skall istället en delrapport lämnas med en beskrivning av vad som skett och hur ni planerar att fortsätta projektet. Väl motiverade förändringar i projektet kan godkännas, men vid större avvikelser kan bidraget helt eller delvis återkrävas.

En bra och tydlig återrapport ökar chansen att beviljas ytterligare stöd till kommande projekt.

Om du har problem med hur rapporten skall fyllas i, eller vill begära ändringar i beslutet, kontakta handläggaren Roland Hamlin på kommunstyrelseförvaltningen, tel 0651-18086 eller roland.hamlin@ljusdal.se. Ändringar kan också begäras i samband med delrapporteringen.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa