Vaccinering mot covid-19

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det här formuläret är för timvikarier som arbetar nära äldre på SÄBO/hemtjänst - ordinarie anställda har anmält sitt intresse genom andra kanaler.

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död och den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

I en första fas, den som just har inletts, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Om du tillhör gruppen personal som arbetar nära personer på SÄBO eller hemtjänst vill vi att du fyller i det här korta formuläret för att vi ska kunna planera för din eventuella vaccination.

Obs! Om du inte har BankID kontaktar du Linnéa Van Wagenen på hennes e-postadress: linnea.van.wagenen@ljusdal.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa