Avvikelserapport/synpunkt - på skolan och eller på skolskjutsen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporterar du Tillbud, avvikelser eller om du vill lämna synpunkter gällande kommunens skolskjuts

tex Rapportering av tillbud, olycka eller våld/hot på eller omkring skolskjutsen

Du fyller i uppgifterna via detta formulär, du måste använda din e-legitimation pga att vi kan behöva kontakta dig för  kompletterande uppgifter eller om du vill få svar från oss . 

Det du skickar till oss bedöms av kunnig tjänsteman om det ska sekretessbeläggas. Bedöms det inte som sekretess blir det en offentliga handling. Din synpunkt/tillbud registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. 

Frågor om e-tjänsten

Jocke Brunner
joakim.brunner@ljusdal.se
065118164

Personuppgiftsansvarig

Carina Bryngelsson
carina.bryngelsson@ljusdal.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa