Avvikelserapport/synpunkt - Skolskjuts

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporterar du Tillbud, avvikelser eller om du vill lämna synpunkter gällande kommunens skolskjuts

tex Rapportering av tillbud, olycka eller våld/hot på eller omkring skolskjutsen

Du fyller i uppgifterna via detta formulär, du måste använda din e-legitimation pga att vi kan behöva kontakta dig för  kompletterande uppgifter eller om du vill få svar från oss . 

Det du skickar till oss bedöms av kunnig tjänsteman om det ska sekretessbeläggas. Bedöms det inte som sekretess blir det en offentliga handling. Din synpunkt/tillbud registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. 

Frågor om e-tjänsten

David Sundberg
david.sundberg@ljusdal.se
065118164

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa