Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader - Ansökan

LÄS MER

När ett dödsbo helt eller delvis saknar tillgångar till begravningskostnaden kan dödsboet söka ekonomisk bistånd till dessa kostnader.

Den här blanketten kan du använda om du vill söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnader.

Läs mer här om dödsboanmälan och bistånd vid begravning.