Folköl och e-cigaretter - Avanmälan

LÄS MER

Om du ska sluta sälja folköl eller e-cigaretter ska du göra en avanmälan. Använd denna blankett vid avanmälan om försäljning av folköl eller e-cigaretter.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten