Val av skola till förskoleklass - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Val av skola till förskoleklass

Förskoleklass är från 2018 obligatorisk och omfattar alla 6-åringar.  Alla kommunala grundskolor i Ljusdals kommun erbjuder förskoleklass.  Varje skola har ett upptagningsområde. Du som förälder har möjlighet att önska vilken skola ditt barn ska gå på, du meddelar ditt önskemål i den här e-tjänsten. Väljer du en skola som ligger utanför ditt upptagningsområde kan barnets rätt till skolskjuts påverkas. 

Vill du ansöka om en plats i en fristående skola gör du det direkt till den skolan du är intresserad av.

Kontaktuppgifter till våra fristående grundskolor.

Information om grundskolor i kommunen.

Ansöka om fritidshemsplats?

Vill du ansöka om fritidshemsplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa