Folköl och e-cigaretter - Anmälan

LÄS MER

Använd denna blankett vid anmälan om försäljning av folköl eller e-cigaretter.

Den verksamhet som bedriver detaljhandel med folköl eller e-cigaretter samt servering av folköl, är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten