Folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel - Anmälan

LÄS MER

Använd denna blankett vid anmälan om försäljning av folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter eller receptfria läkemedel.

Den verksamhet som bedriver detaljhandel med folköl, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter eller receptfria läkemedel samt servering av folköl, är skyldig att anmäla detta till kommunen innan försäljning eller servering påbörjas. Läs mer här.