Tidrapport för kontaktperson och kontaktfamilj, arbetsmarknads- och socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder du som är kontaktperson eller kontaktfamilj för barn, ungdom eller vuxen för att rapportera tid för arvode, omkostnader och extra omkostnader samt milkostnader till arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Senast den femte vardagen efter månadsskifte vill vi ha din rapport för föregående månad.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa