Utbetalningslista - Förtroendevalda

LÄS MER

Här kan du som förtroendevald fylla i ersättning  för utfört arbete, som till exempel ett politiskt uppdrag  som kan vara arvoden, inkomstbortfall, kilometerersättning, utlägg mm.

Utgåva juli 2020

Ifyllnadsstöd utbetalningslista förtroendevalda

Fyll i:
* Datum för uppdraget
* Namn
* Vilken nämnd det avser
* Personnummer (10 siffror)
* Klockslag from – tom
* Närvarosignatur
* Vilket uppdrag det avser
* Vilket konto det ska belasta

Fyll i vilken ersättning som begärs:
* Arvode hel dag, arvode halv dag, justeringsarvode.

Hel dag om sammanträdet är längre än 4 tim, halv dag om sammanträdet är max 4 tim,.
Kan inte få mer än ett helt arvode per dag, om man varit på flera sammanträden samma dag. Undantag görs vid sammanträde med kommunfullmäktige då ett helt arvode utgår oavsett andra sammanträden samma dag.

Justeringsarvode utgår vid protokollsjustering, det utgår inte till ordförande.

Hela listan ska attesteras av ordförande, yrkar även ordförande på ersättning så måste vice ordförande attestera dennes ersättning.

Grundarvode: Till alla deltagande ersättare och ledamöter, 0,95% av riksdagsarvodet.
Arvode hel dag: Till tjänstgörande ersättare och ledamöter 0,95% av riksdagsarvodet.
Arvode halv dag: Till tjänstgörande ersättare och ledamöter 0,475% av riksdagsarvodet.
Justeringsarvode: 0,285% av riksdagsarvodet. Total ersättning max 1,9% av riksdagsarvodet/dag.
Kommunfullmäktige: Till tjänstgörande ersättare och ledamöter 0,95% + 0,95%=1,9%
Inkomstbortfall: Ska styrkas med lönespecifikation, max 4% av riksdagsarvodet/dag. Schablonersättning om 28% av riksdagsarvodet/månad kan begäras av förtroendeval för förlust av möjlighet till inkomst. Behöver ej styrkas.
Kommunanställd: Bibehållen lön, max 4% av riksdagsarvodet/dag.

Mer information på ljusdal.se

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten