Information om förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja

LÄS MER

För att vi ska kunna lämna råd och anvisningar är du skyldig att informera Bygg och Miljö senast 4 veckor innan installationen av cisternen påbörjas eller hanteringen inleds.