Information om förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja

LÄS MER

För att vi ska kunna lämna råd och anvisningar är du skyldig att informera miljöenheten senast 4 veckor innan installationen av cisternen påbörjas eller hanteringen inleds.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten