Strandskyddsdispens - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I Sverige gäller strandskydd vid havet och vid insjöar och vattendrag. Strandkyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för tillgång till strandområden (enligt Allemansrätten) och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Bestämmelserna om strandskydd finns i Miljöbalken.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa