Aktivitetsrapport för kontaktperson till person med funktionsnedsättning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst använder du som är kontaktperson för en person med funktionsnedsättning för att rapportera utförda aktiviteter varje månad. 

Senast den sista i varje månad vill vi ha din rapport.

Frågor om e-tjänsten

Stöd och omsorg, enhetschef
0651-183 53 eller 0651-182 79 eller 0651-182 28

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa