Eldstad och rökkanal - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av en eldstad och/eller rökkanal kräver en an­mälan. Vanligtvis behöver kommunens enhet plan och bygg få in en an­mälnings­blankett för eldstad, kontrollplan och en bifogad prestandadeklaration för eldstaden.

Innan eldstaden och/eller rökkanalen installeras ska ­nämnden utfärda ett startbesked.

Efter att du fått ett startbesked är det viktigt att monteringen sker enligt de typ­godkännandebevis som är upprättade för de olika enheterna. På taket ska det även finnas godkända taksäkerhets­anordningar.

När anläggningen är installerad och skorstens­fejarmästaren har gjort sin kontroll och utfärdat sitt sakkunnighets­intyg, ska intyget skickas in till plan och bygg. Efter att ett intyg utan brister inlämnats, utfärdar nämnden ett slutbesked som medger rätten att få påbörja elda.

Anläggningen får inte tas i bruk innan nämnden har utfärdat ett slut­besked.

Enligt PBF (plan och byggförordningen) kapitel 6, § 5 ska en anmälan ske vid; Pkt 4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader.

Skorsten ska alltid mynna minst 1 meter över taktäckning, dock måste den överstiga taknock.

Avgift för anmälan är för närvarande 2 474  kronor, enligt taxa för år 2024.

För information kontakta bygg och miljö 0651-180 00 vxl.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa