Anslutning till SMS-grupp angående skolskjuts - Anmälan

LÄS MER

SMS-tjänst för snabb information om skolskjuts

För att snabbt nå ut till berörda vårdnadshavare med information om störningar i skolskjutstrafiken. För att registrera dig till tjänsten fyller du i denna ansökan, för att avregistrera dig från tjänsten , skicka ett mail till skolskjuts@ljusdal.se

Enligt skolskjutsreglerna körs skolskjutsarna endast om trafiksäkerheten så tillåter. Vid ofarbara vägar ställs skjutsen in. Erfarenheten säger oss att många föräldrar då har möjlighet att själva lämna respektive hämta eleverna, och ofta föredrar just den lösningen om vägarna är svårframkomliga med buss.

För vissa familjer kan detta dock vara ett större problem. Föräldrarna har tillsynsansvaret för eleven tills den stiger på bussen, vid inställd skjuts fram till skolan. Busschauffören har ansvaret tills eleven stiger av vid ordinarie hållplats eller ansvaret övertas på annat sätt. Skolans ansvar är att inte släppa tillsynen över eleven förrän den övertagits av skolskjuts eller förälder.

De flesta situationer går att lösa om det finns en bra dialog mellan hem, bussbolag och skola. Incidenter som skett visar att vi behöver ha en rutin för informationsspridning som är säkrare och snabbare än idag. En lösning har varit att upprätta SMS-grupper för elever vid de vägar där risken för inställda skjutsar p g a halka är störst.

Att lämna in uppgifter enligt nedan är frivilligt. Kontaktuppgifter vi får in läggs inte ut offentligt på Internet och raderas när eleven inte längre åker skolskjuts. SMS-gruppen kan man själv enkelt lämna genom att maila  barnets namn, ditt telefonnummer och att du vill avregistrera dig i SMS-gruppen till skolskjuts@ljusdal.se . Vid frågor kontakta skolskjutssamordnare  på 0651- 181 64 eller skolskjuts@ljusdal.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa