Synpunkt / klagomål till utbildningsförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Har du synpunkter eller idéer gällande Grundskolan och Gymnasieutbildning i Ljusdals kommun , event- och ungdomscenter, mediaverkstad, Simhallen, uteanläggningar eller lokaluthyrning mm.

Då kan du kan skriva och skicka in det via detta formulär. Om du vill få svar från oss, behöver du lämna ditt telefonnummer eller din mejladress. Det du skickar till oss bedöms av kunnig tjänsteman om det ska sekretessbeläggas. Bedöms det inte som sekretess blir det en offentliga handling. Din synpunkt/klagomål registreras i nämndens diarium och blir offentlig handling såvida den inte omfattas av sekretess. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa