Ställ en fråga, lämna en synpunkt eller gör en felanmälan

LÄS MER

Välkommen att kontakta oss. Var gärna så detaljerad som möjligt när du beskriver ditt ärende. Ange till exempel vilken skola, boende, anläggning eller liknande det gäller, så kan vi hjälpa dig snabbare.

Lämna dina kontaktuppgifter och på vilket sätt du vill att vi ska svara dig. Vi kommer inte att använda dina kontaktuppgifter på något annat sätt än att återkoppla till dig. Du kan även lämna meddelande, klagomål eller synpunkter anonymt, fyll då inte i några kontaktuppgifter.

Obs! Om ditt klagomål eller synpunkt gäller en e-tjänst, vänd dig i första hand till den som står för frågor om e-tjänsten. I annat fall så uppger du e-tjänstens namn i beskrivningen för synpunktshanteringen.

E-tjänsten länkas vidare till ljusdal.se där du fyller i ditt ärende.