Busskort trasigt eller borttappat - Anmäla

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ett barn ska åka skolskjuts med linjetrafik får barnet ett busskort som används under hela skoltiden, under förutsättning att eleven uppfyller kraven för skolskjuts.
Om busskortet är trasigt eller borttappat kan du beställa ett nytt i denna e-tjänst.
Ett nytt busskort kostar 150kr 

Avgiften betalas via faktura
Har kortet slutat fungera även om det inte är trasigt?

Vid uppvisande av det trasiga busskortet i kommunhuset på Riotorget utgår ingen avgift.   Du kan även maila in en bild på kortet till skolskjuts@ljusdal.se

När och vad gäller?

Skolkortet är personligt och gäller på x-trafiks linjetrafik och tåg.

Om ditt kort går sönder eller om du blir av med det (borttappat eller stulet) måste du anmäla det omgående . Förlorad biljett spärras av handläggaren, ny biljett skickas ut mot en kostnad av 150 kr, (uppräknas med konsumentprisindex). Tills du får ditt nya kort får du betala dina skolresor själv, så ta väl hand om ditt skolkort!

Om ditt kort används på fel sätt.
Om ditt skolkort används felaktigt på något sätt riskerar du att få skolkortet spärrat, alternativt få lösa ut skolkortet mot en avgift på 500 kronor. Det kan till exempel vara om du lånar ut ditt skolkort till någon annan. Personen som lånar skolkortet riskerar att få tilläggsavgift vid kontroll. Vid grövre missbruk av kortet kan rätten till fria skolresor dras in helt.

Anmäl alltid förändringar till din skola .
Om du avbryter dina studier, får inackorderingsbidrag, flyttar eller byter skola ska du omedelbart meddela detta till din skola. Annars kan ditt skolkort bli spärrat eller du bli återbetalningsskyldig.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa