Specialkost och anpassad måltid - Anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Specialkost och anpassad måltid inom förskola, grundskola, anpassad grundskola/gymnasium, och fritidsverksamhet.

Kostenheten strävar efter att skapa en trygg och säker måltid för barn/elever med specialkost. Vår ambition är att alltid tillmötesgå barn/elevers individuella behov vid en anpassad måltid.

 

Anmälan för specialkost eller anpassad måltid

Anmälan gäller för ett läsår, men man behöver dock göra en ny anmälan inför varje hösttermin, senast 2 veckor efter skolstart. Anmälan görs via e-tjänst.                

Om man behöver ändra specialkost/anpassad måltid under läsåret eller om man byter förskola/skola måste en ny anmälan göras.

Viktigt att man avanmäler om man inte längre behöver specialkost eller anpassad måltid.


Specialkost

Kostenheten erbjuder specialkost utifrån medicinska skäl (allergier, överkänslighet och intolerans). Läkarintyg eller journal utdrag krävs vid specialkost, se Riktlinjer specialkost hittar du via denna länk


Anpassad måltid

Kostenheten erbjuder anpassade måltider utifrån diskrimineringslagen.

Läkarintyg eller journal utdrag krävs vid neuropsykiskt tillstånd ( NPF), se Riktlinjer specialkost hittar du via denna länk

För vegansk kost, vegetarisk kost, minus fläskfri kost och om ni har diabetes krävs inte intyg, men en anmälan ska göras på E-tjänsten.

Vegankost ansvarar vårdnadshavare att näringsintaget säkerställs för dagens behov.

Anmälan av specialkost eller anpassad måltid gäller inte för att få särskild mat om man inte tycker om den mat som erbjuds. Vid skolorna serverar vi dagligen två alternativ, var av ett alternativ alltid är vegetariskt samt olika grönsaker/sallader, bröd, smör och mjölk/vatten.

 


Förbud mot nötter

Ljusdals kommun följer Livsmedelsverkets, Astma och Allergiförbundet samt Barnläkarföreningens råd om förbud mot nötter, mandel, jordnötter och sesamfrön inom förskola, skola och fritidsverksamhet. Detta innebär att dessa livsmedel inte förekommer i våra lokaler.

Anmälan om specialkost lämnas även för dessa barn/elever eftersom dessa livsmedel oftast utlöser allvarliga reaktioner. Detta för att vi även utesluter livsmedel som innehåller ”spår av…”, detta för att nå en säker måltid

Riktlinjer specialkost hittar du via denna länk

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa