Grundskola - Anmälan om byte av skola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmäla byte av skola

Denna digitala tjänst används för att anmäla att eleven byter till/från en fristående skola eller en skola i  en annan kommun.

Vårdnadshavare behöver anmäla byte av skola om barnet:

- Är folkbokförd i Ljusdals kommun  men vill byta till annan kommunal skola i Ljusdal

- Är folkbokförd i Ljusdals kommun och har fått plats i en fristående skola

- Är folkbokförd i Ljusdals kommun går på friskola men vill byta till att gå i en kommunal skola

- Är folkbokförd i Ljusdals kommun men väljer att gå i skolan i en annan kommun (t.ex. vid dubbelt boende)

- Flyttar in från en annan kommun

Utbildningsguiden (skolverket.se)

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa