Autogiro - Medgivande

LÄS MER

Vill du betala dina räkningar hos Ljusdals kommun på ett enklare sätt? Med autogiro betalas räkningarna automatiskt på förfallodagen, säkert och avgiftsfritt från ditt konto. Du kan ansluta dig till autogiro antingen för samtliga debiteringar från Ljusdals kommun eller för vissa debiteringar.

 

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av Ljusdals kommun för överföring via bankernas automatiska betalningstjänst, Autogiro.

Banken är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelande om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken.

Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank.

Jag skall senast bankdagen före förfallodagen ha tillräckligt med pengar på kontot för mina betalningar.

Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler.

Uttag från mitt konto får ske på förfallodagen eller inom en vecka därefter: 

  • om jag i god tid innan förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller 
  • om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst
     

Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogirot.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för bankens räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får  sambearbetas med
Bankgirocentralens uppgifter till ett register.

Mitt medgivande gäller tills vidare. Medgivandet upphör fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa  ett eller flera uttag genom att kontakta betalningsmottagaren eller banken senast två bankdagar före förfallodagen.

 

Anmälan behandlas av:

Ljusdals kommun
Ekonomikontoret

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa